ES Teck Body Scan

Met de ES Teck Body Scan wordt de elektrische activiteit in het lichaam gemeten, waarbij in feite van dezelfde principes wordt uitgegaan als bij het welbekende EEG en ECG. Bij de ES Teck Body Scan wordt echter niet alleen gekeken naar hersen-of hartspieractiviteit, maar naar het hele lichaam om zodoende een Electro-InterstitialScan (EIS) te maken.

Dit wordt gedaan door simpelweg een onschuldige zwakstroom (1,28V) af te geven aan het lichaam van de patiënt via 6 elektrodecontacten, 2 op de voeten, 2 op de handen en 2 op het voorhoofd, waardoor een meting van de functies van spieren, gewrichten, en organen gedaan wordt. Door opeenvolgende afgifte van positieve polariteit aan, om de andere elektrode, terwijl elke andere opeenvolgend negatieve polariteit ontvangt, wordt met de EIS een migratie van H+ en HC03-ionen teweeggebracht in de diverse onderzochte weefsels, waardoor een zeer lage gelijkstroom wordt verkregen, die op elk van de 22 geanalyseerde takken wordt gemeten.

De bio-elektrische impedantie van elke tak wordt dan eenvoudigweg berekend door toepassing van de wet van Ohm en opgenomen als de EIS. Uiteraard bestaat elke tak uit vele organen en weefsels, maar ook door de gepatenteerde EIS-algoritmes voor kruisanalyses kan de bio-elektrische impedantie van meer dan 69 verschillende volumes (organen en omliggende weefsels) in het menselijk lichaam worden berekend, en kan de pH van elk van deze volumes uiteindelijk worden bepaald. De pH geeft de concentratie van base of zuur aan, die significant is voor aanleg of ziekten al naar gelang de betekenis van de pH-waarde. 

Met de ES Teck Body Scan is het dus mogelijk om een analyse te geven van het functioneren van het gehele lichaam, dus ook de organen en systemen (zelfs op hormonaal niveau). Daarnaast stelt het systeem het risico op ziekten vast, op grond waarvan het aanbevelingen doet voor conventioneel onderzoek en behandelingssuggesties aanreikt.
Het gaat hier om een non-invasief hulpmiddel, (ingrepen die niet belastend voor de patiënt zijn, zoals bijv, een echografie) en een nieuwe onderzoeksmethode.Met de mogelijkheid voor een betere en adequate begeleiding van de patiënt.
Een aantal zaken die het ES Teck Body Scan in beeld brengt:

  • Biochemische, hormonale en neuro-hormonale huishouding
  • Body Mass Index en lichaamssamenstelling
  • Cellulaire mitochondriële activiteit en organische enzymactiviteit
  • Functionele status van organen (bijv. lever, hart, longen, nieren)
  • Zuur-basenhuishouding
  • Zuurstof-, koolstofdioxide- en ATP-huishouding
  • Het spijsverteringsstelsel
  • Ontstekingen
  • Stress, cholesterolgehalte

Er moet wel worden opgemerkt dat, net als in de reguliere medische praktijk, het van belang is om de klinische geschiedenis van een patiënt te kennen, aangezien met de ES Teck niet wordt gezocht naar letsels. Als het lichaam zonder problemen gewend is aan een bepaald letsel, zal dat met de ES Teck niet worden aangetoond. Ook wanneer een initiële aandoening is onderdrukt door een succesvolle behandeling, zal met de ES Teck alleen worden aangetoond dat het lichaam, als gevolg van een juiste behandeling, in balans is (homeostase).)

Ben je nieuwsgierig naar de gezondheid van jouw binnenkant? Wil je, je niet verstoppen, maar graag proactief omgaan met je gezondheid. Meld je dan aan voor het ondergaan van deze meting.


Meer info/klinische studies op de website van Esteck.
 

Over ons

Life Style Health & Prevention en haar partners werken samen aan één missie:

Jou stimuleren om jouw vitaliteit en gezondheid te verbeteren.

Meer info

Contact

Kopenhagenstraat 7
6135 LL Sittard

046 477 0850

Partners

Onze partners

Lifestyle groep 2013  |   Alle rechten voorbehouden